Kvinner i AI

Prosjektet har som mål å starte et arbeid som vil bidra til et mer inkluderende og konkurransedyktig næringsliv og styrkede forutsetninger for etisk utvikling og anvendelse av kunstig intelligens ved å legge til rette for økt kvinnelig deltakelse i AI-relatert næring.

Dette skal gjøres gjennom å kartlegge behov og barrierer knyttet til sysselsetting av kvinner innen AI, danne et utvidet konsortium, spre kunnskap, samt se på hvilke virkemidler som vil være effektfulle for å bidra til å øke rekrutteringen av kvinner til AI-relatert virksomhet.